verhindern – zabránit, odvrátit, zmařit nebo zastavit něco

 

• Er konnte nicht verhindern, dass sie ging. ↔ Nemohl zabránit tomu, aby odešla.

• Die Polizei hat den Anschlag verhindert. ↔ Policie zmařila útok.

• Wir müssen verhindern, dass der Wald abgeholzt wird. ↔ Musíme zabránit tomu, aby byl les kácen.

• Ein Regenschirm kann verhindern, dass du nass wirst. ↔ Deštník může zabránit tomu, abys zmokl.

 

Wir sind solidarisch mit allen, die mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch verhindern zu wollen. Jsme solidární se všemi, kteří s námi sdílejí cíl zabránit nacistickému pochodu.

komentář