mittelalterlich – středověký

‘mittelalterlich’ je složené slovo, které se skládá z ‘mittel’ znamenajícího ‘středo-‘ a ‘Alter’ znamenajícího ‘věk/éra’. ‘Mittelalter’ doslova znamená „středověk“. ‘-ich’ je přípona tvořící přídavné jméno nebo příslovce.

 

Rothenburg ist ohne Zweifel die schönste mittelalterliche deutsche Stadt. Jedes Jahr besuchen über drei Millionen Touristen die kleine (12 000 Einwohner) bayerische Stadt. Mauern, Türme und enge Gassen charakterisieren das romantische Stadtbild.  

Rothenburg je bezesporu nejkrásnější středověké německé město. Malé (12 000 obyvatel) bavorské městečko navštíví ročně přes tři miliony turistů. Zdi, věže a úzké uličky charakterizují romantické panoráma města.

komentář