Alter, das

Alter” nebo “Lebensalter”

 

  • im fortgeschrittenen Alter – ve vysokém věku
  • im hohen Alter versterben – zemřít v pokročilém věku
  • im Alter von… – v… letech
  • im Alter vergesslich werden – stát se ve stáří zapomnětlivým
  • im Alter von… Jahren in Rente gehen – jít do důchodu ve věku… let
  • im Alter anfälliger für Krankheiten sein – být ve stáří náchylnější k onemocněním
  • Das Alter bringt Weisheit. – Stáří přináší moudrost.
  • Im Alter sollte man auf seine Gesundheit achten. – Ve stáří bychom se měli starat o své zdraví.

komentář