abändern – pozměnit

den Antrag abändern – pozměnit návrh

komentář