Wanderlieder – 

Was wäre eine Wanderung durch den Harz ohne Wanderlieder?
Co by to bylo za túru pohořím Harz bez turistických písní?

komentář