Joch, das – jařmo

Substantiv (Neutrum) · Genitiv SingularJoch(e)s · Nominativ Plurál: Joche/Joch
Gestell auf Hals oder Kopf der Zugtiere, das diese mit Wagen oder Pflug verbindet. – Rám na krku nebo hlavě tažných zvířat, který je spojuje s vozem nebo pluhem

das Joch abschütteln – setřást jho
das Joch abwerfen – odhodit jho

ins Joch spannen – zapřáhnout do jařma

 

Jochbein kost v oblasti očí

  

Der Kriegswagen hatte eine Deichsel und ein Joch, an die schnelle Pferde angeschirrt waren.

Dvoukolý vůz měl oj a jařmo, k němuž se připřahali rychlí koně.

 

 

Warum sollte das christliche Joch niemals eine unerträgliche Belastung sein?

Proč by křesťanské jho nikdy nemělo být nesnesitelným břemenem?

 

komentář