Veranstalter, der – organizátor, pořadatel

Jede öffentliche Veranstaltung braucht einen Veranstalter, der namentlich genannt und an der Veranstaltung zugegen sein muss. – Každá veřejná akce potřebuje pořadatele, který musí být na akci jmenován a přítomen.

Veranstalter ist eine Person, Organisation oder Firma, die für Organisation und Durchführung von Veranstaltungen verantwortlich ist. – Organizátor je osoba, organizace nebo společnost odpovědná za organizaci a realizaci akcí.

 

Man kann sagen, dass ein Veranstalter eine Veranstaltung veranstaltet, oder dass er als Veranstalter für die Konferenz verantwortlich ist. – Dá se říci, že organizátor pořádá událost nebo že je organizátorem odpovědným za konferenci.

Das Verb “veranstalten” wird oft im Zusammenhang mit der Durchführung von Events und Veranstaltungen verwendet, um auszudrücken, dass jemand für die Organisation und Durchführung verantwortlich ist. – Sloveso „veranstalten/organizovat“ se často používá v souvislosti s pořádáním akcí a akcí k vyjádření toho, kdo je odpovědný za organizaci a provedení.

komentář