Buchführung, die – 

Estland ermöglicht als einziges Land in Europa die weltweite Verwaltung des Unternehmens, ohne die Notwendigkeit der physischen Buchführung. – Estonsko je jedinou zemí v Evropě, která umožňuje globální řízení společnosti bez nutnosti fyzického vedení účetnictví.

Die Buchhaltung ist die Abteilung des Unternehmens, die diese im Rahmen der Buchführung chronologisch und lückenlos erfassten Geschäftsvorfälle dokumentiert und auswertet. – Účetní oddělení je útvar společnosti, který dokumentuje a vyhodnocuje tyto obchodní transakce, které jsou chronologicky a kompletně evidovány v rámci účetnictví.

Der Jahresüberschuss bezeichnet in der Buchführung das nach handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen ermittelte positive Ergebnis eines Geschäftsjahres. – Roční přebytek v účetnictví popisuje kladný výsledek hospodářského roku stanovený podle účetních a oceňovacích zásad podle obchodního práva.

 

komentář