folglich – tudíž, pročež, a proto, tedy

Essen wir Fett, nehmen wir folglich mehr Kalorien auf. – Jíme-li tuky, přijímáme více kalorií.

Folglich müssen wir es lernen, auf unsere Äußerungen zu achten. – Proto se musíme naučit věnovat pozornost tomu, co říkáme.

komentář