erzählen – vyprávět

přítomné příčestí erzählend
příčestí minulé erzählt
pomocné sloveso haben
indikativ subjunktiv
přítomný čas ich erzähle wir erzählen i ich erzähle wir erzählen
du erzählst ihr erzählt du erzählest ihr erzählet
er erzählt sie erzählen er erzähle sie erzählen
préteritum ich erzählte wir erzählten ii ich erzählte wir erzählten
du erzähltest ihr erzähltet du erzähltest ihr erzähltet
er erzählte sie erzählten er erzählte sie erzählten
imperativ erzähl (du)erzähle (du) erzählt (ihr)

složené tvary

perfektum
indikativ ich habe erzählt wir haben erzählt subjunktiv ich habe erzählt wir haben erzählt
du hast erzählt ihr habt erzählt du habest erzählt ihr habet erzählt
er hat erzählt sie haben erzählt er habe erzählt sie haben erzählt

Die Geschichte erzählt von einem schönen jungen Mädchen namens Loreley, in das sich alle Männer verlieben. – Příběh vypráví o krásné mladé dívce jménem Loreley, do které se zamilovávají všichni muži.

Die Klassiker erzählen uns von guten alten Zeiten. – Klasikové nám vyprávějí o starých dobrých časech.

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. – Nebesa zvěstují slávu Boží.

komentář