gäbe – 

“gäbe” je subjunktiv II minulého času (préterita) slovesa “geben”. Konjunktiv II se v němčině používá k vyjádření možností, přání nebo dokonce podmínek.

Větu “Es gäbe…” lze formulovat také: “Es würde geben…”, “Es könnte geben…” nebo “Es wäre möglich…”.

 

Gang und Gäbe – je ustálený idiom a lze přeložit do češtiny jako “běžný a zvyklý” nebo “norma a obvyklost”.

  • Es ist gang und gäbe, dass wir uns samstags zum Kaffeetrinken treffen. (Je zcela normální, že se v sobotu setkáváme na kávě.)
  • In dieser Branche ist es gang und gäbe, Überstunden zu machen. (V této oblasti je běžné dělat přesčasy.)
  • Das ist hier gang und gäbe. (To je tady obvyklé.)

 

xx

 

komentář