sondern – nýbrž, ale; oddělit, odlišit, rozlišit

ale, ve vylučovacím smyslu (nýbrž)

“Sondern” se obvykle používá, když chcete odmítnout něco, co by mohlo být zaměněno za něco jiného. “Sondern” se často používá jako protiklad k “aber”, které se česky také překládá “ale”.

 

  • “Ich habe nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch Englisch.” – “Naučil jsem se nejen německy, ale také anglicky.”
  •  “Ich mag nicht Kaffee, sondern Tee.” – “Nemám rád kávu, ale čaj.”
Slovo “sondern” není pouze spojovací slovo, ale i sloveso. V tomto případě má “sondern” význam oddělit nebo oddělit od sebe.
  “gesondert” je   minulým participiem slovesa “sondern”. V minulém čase se používá ve spojení s pomocným slovesem “haben” nebo “sein”. V případě věty “Der Bauer hat die gesunden von den kranken Tieren gesondert – Farmář oddělil zdravá zvířata od nemocných” je slovo “hat” pomocné sloveso a “gesondert” je minulým participiem slovesa “sondern”. Takže v této větě se “gesondert” používá jako sloveso v minulém čase, což znamená “oddělit” nebo “oddělit od sebe”.
Konjunktion
nýbrž, ale
Verb
oddělit, odlišit, rozlišit

 

komentář