Kinderstube

 

Prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí a formuje se jeho charakter.

 

  • “Kinderstube spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines Kindes.” – “Výchovné prostředí hraje důležitou roli při vývoji dítěte.”
  • “Er war in einer liberalen Kinderstube aufgewachsen.” – “Vyrostl v liberálním výchovném prostředí.”
  • “Ihre Kinderstube hat sie zu einer selbstbewussten Frau gemacht.” – “Její výchovné prostředí ji učinilo sebevědomou ženou.”

komentář