sich verständigen – dorozumět se, domluvit se

sich in einer Fremdsprache verständigen – dorozumívat/dorozumět se cizím jazykem

Ich bin Tscheche, aber ich kann mich auf Deutsch verständigen. – Jsem Čech, ale domluvím se německy.

sich nur auf Englisch verständigen – domluvit se jen francouzsky

 

sich verständigen mit jemandem über etwas (akuzativ), auf etwas (dativ) – domluvit se, dohodnout se s kým na čem

 

 

 

komentář