alltäglich – každodenní

alltägliche Arbeiten – každodenní práce
alltägliche Ausdrücke – každodenní výrazy
alltägliche Ereignisse – každodenní události
alltägliche Erfahrung – každodenní zkušenost

komentář