Ferien, die – prázdniny

 

  1. “Ich mache Ferien in Spanien.” – “Jedu na prázdniny do Španělska.”
  2. “In den Ferien möchte ich wandern gehen.” – “Během prázdnin chci jít na pěší túru.”
  3. “Ferien sind die beste Zeit des Jahres.” – “Prázdniny jsou nejlepší část roku.”

 

Die Anzahl der Ferien variiert je nach Ländern, Regionen, Schulsystemen und Arbeitsbedingungen. Einige Länder haben mehrere Ferienzeiten im Jahr, während andere nur eine haben. Einige Schulsysteme haben längere Ferien in den Sommermonaten, während andere kürzere Ferien während des ganzen Jahres haben. – Počet prázdnin se liší podle země, regionu, školského systému a pracovních podmínek. Některé země mají více prázdnin za rok, zatímco jiné mají jen jedny. Některé školní systémy mají delší prázdniny během letních měsíců, zatímco jiné mají kratší prázdniny během celého roku.

Die Ferien sind lang, und die Geldbörse ist leer. Einen Ausweg aus dieser Lage bietet ein Ferienjob. – Prázdniny jsou dlouhé a peněženka prázdná. Východisko z této situace nabízí prázdninová brigáda.

 

komentář