schnuppern – čichat, očichávat si, testovat

  • “Ich schnuppere an dem neuen Parfum.” – “Testuji novou vůni parfému.”
  • “Die Hunde schnuppern am Boden, um Spuren zu suchen.” – “Psi očichávají zem, aby hledali stopy.”
  • “Sie schnupperte an dem Essen, bevor sie es probierte.” – “Podívala se na jídlo a přičichla k němu, než ho ochutnala.”
  • “Er schnupperte an dem Buch, um zu sehen, ob es ihm gefällt.” – “Přičichl ke knize, aby zjistil, jestli se mu líbí.”

Německé slovo “schnuppern” se používá k popisu činnosti, při které se čichem zkoumá nebo testuje něco nového, i v přeneseném smyslu, zejména pokud jde o práci nebo vzdělávání:

schnuppern = einen Einblick oder eine erste Erfahrung in einen bestimmten Bereich zu erhalten – získat náhled nebo první zkušenost v určité oblasti

 

Viele Universitäten bieten Schnupperveranstaltungen oder Tage der offenen Tür an, bei denen Interessierte die Möglichkeit haben, den Campus zu besichtigen, mit Dozenten und Studenten zu sprechen und sich über die angebotenen Studiengänge zu informieren.  Řada univerzit nabízí seznamovací akce nebo dny otevřených dveří, kde mají zájemci možnost si prohlédnout areál, popovídat si s lektory a studenty a dozvědět se o nabízených kurzech.

 

  • “Wir dürfen heute in die Firma schnuppern.” – “Dnes se můžeme podívat do firmy a zjistit, jak tam vypadá.”
  • “Die Kinder schnuppern an verschiedenen Hobbys, um herauszufinden, was ihnen am besten gefällt.” – “Děti zkoumají různé koníčky, aby zjistily, co se jim nejvíce líbí.”
  • “Ich würde gerne mal ins Ausland schnuppern.” – “Chtěl bych jednou jet do zahraničí a podívat se tam, jak to tam chodí.”

 

 

komentář