Štítek: (sich)

sich treffen – setkat se; zasáhnout

 getroffen
sie traf das Ziel sofort – okamžitě zasáhla cíl

sich mit jemandem treffen – s někým se potkat/někoho potkat

sich mit Freunden treffen – potkat se s přáteli
Mehr Menschen dürfen sich treffen, mehr Läden dürfen öffnen. – Více lidí se smí scházet, více obchodů se může otevřít

Im Umgangssprachlichen verwendet man den Ausdruck „Mahlzeit“, wenn man sich (meist im beruflichen Bereich) um die Mittagszeit trifft. – V hovorovém jazyce se výraz „Mahlzeit“ používá, když se lidé setkají (většinou v profesní oblasti) kolem poledne.