generell – obecný

Mann kann von "generellen Problemen" sprechen oder eine "generelle Lösung" suchen. In diesem Fall bedeutet "generell" so viel wie "allgemein" oder "umfassend".

Dá se mluvit o „obecných problémech“ nebo hledat „obecné řešení“. V tomto případě "obecné" znamená něco jako "obecné" nebo "komplexní".

komentář