němčina

mächtig – silný

Das Haus wurde von einem mächtigen Baum beschattet. – Dům byl zastíněn obrovským stromem.
sehr mächtig – velmi silný dj—very powerful adj
mächtig viel [hovorově] — sakra hodně
Er geht mächtig ran. — Vyjednává tvrdě.

sich mächtig anstrengen – snažit se co to jde

Viele Leute träumen davon, reich und mächtig zu werden. – Mnoho lidí sní o tom, že se stane bohatým a mocným.

Daher war es von allergrößter Bedeutung, eine mächtige Flotte zur Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit des Imperiums zu haben. – Proto bylo nanejvýš důležité mít mocnou flotilu, která by udržovala stabilitu a bezpečnost říše.


Categories: němčina

Tagged as:

komentář