němčina

mittelständisch – střední velikosti, střední

Bereits heute verfügen zahlreiche, insbesondere mittelständisch geprägte Unternehmen über keine Rücklagen und finanziellen Reserven mehr. – Již dnes nemá mnoho společností, zejména střední velikosti, nemá žádné úspory ani finanční rezervy.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář