němčina

Preußen, (das) – Prusko

Člen se nepoužívá. Od tohoto slovo pochází také české Prajz, Prajzsko, Prouza.

Preußen je také množné číslo od Preuße – Prus, Prušák.


„So schnell schießen die Preußen nicht“ – diese Redewendung bedeutet, dass man nichts überstürzen sollte.
 

Wer je auf Preußens Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm selbst gehört. – Ten, kdo přísahá na pruskou vlajku, nemá nic, co by mu patřilo. (Walter Flex)

„So schnell schießen die Preußen nicht (Prusové nestřílejí tak rychle) – tento obrat znamená, že nic by see nemělo uspěchat.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář