klarkommen

Manche Menschen müssen mit 12k im Jahr klarkommen.  Někteří lidé si musí vystačit s 12 tisíci ročně.

komentář