Erlös (Erlöse) – výnos, výtěžek, tržba

Das Geld, welches mein Vater angeblich als Lösegeld gezahlt hat wurde in Wahrheit dazu verwendet, die Erlöse der Investoren zu steigern. – Peníze, které můj otec údajně zaplatil jako výkupné, byly ve skutečnosti použity na zvýšení výnosů investorů.

komentář