Kinderhort  

Bei einer Kita kann es sich je nach Bundesland und Region um eine Kinderkrippe, einen Kindergarten oder einen Kinderhort handeln. – Kita může být podle spolkové země a regionu jeslemi, mateřskou školou nebo xxxxxxx.

komentář