němčina

Nahrungsmittel – potravina

Einfluss verschiedener Nahrungsmittel auf den Blutzucker bei normalen, zuckerkranken und graviden Personen – vliv různých potravin na hladinu cukru v krvi u normálních, diabetických a těhotných osob

Eine Mutter führt durch allmälige Entziehung der Nahrungsmittel den Tod ihres ehelichen Kindes herbei. – Matka způsobuje smrt svého legitimního dítěte postupným nedostatkem potravy.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář