1 reply »

 1. Weg: etw. Akk aus dem Weg(e) räumenodstranit co z cesty překážku ap.

  gewerblich: Räume zu gewerblicher Nutzungprostory na komerční účely

  Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

  Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

  síň: den Gerichtssaal räumen lassennechat vyklidit soudní síň

  odklízet: Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.Musím dnes ještě odklízet sníh.

  pronajmutí: Räume zur Vermietungprostory k pronajmutí

  přendat: den Einkauf in den Kühlschrank räumenpřendat nákup do ledničky

  reprezentační: repräsentative Räume des Schlossesreprezentační prostory zámku

  slzet: In den verrauchten Räumen tränen mir die Augen.V zakouřeném prostředí mi slzí oči.

  uklidit: die Wäsche in den Schrank räumenuklidit prádlo do skříně

  vyklidit: den Saal räumen lassendát vyklidit sál

  vyklízet: die Straße räumenvyklízet ulici

  Feld: das Feld räumenvyklidit pole ustoupit, rezignovat

komentář