aufmachen

Kromě páru ‘öffnen – otevřít/otevírat’ a ‘schließen – zavřít/zavírat’ s v hovorovém jazyce často používá pár ‘aufmachen’ a ‘zumachen’.

 

“Aufmachen” kann sich auf Türen, Fenster, Behälter oder andere Gegenstände beziehen, die verschlossen oder geschlossen sind und geöffnet werden müssen.  “Aufmachen/Otevřít” může odkazovat na dveře, okno, kontejner nebo jinou položku, která je zamčená nebo zavřená a musí být otevřena.

“Aufmachen” wird oft im Alltag verwendet, um eine Handlung auszudrücken, wie z.B. “Kannst du bitte das Fenster aufmachen?” oder “Ich muss die Tür aufmachen, um hineinzugehen”.  “Aufmachen/Otevřít” se v každodenním životě často používá k vyjádření akce, například “Můžete prosím otevřít okno?” nebo “Musím otevřít dveře, abych mohl jít dovnitř”.

 

komentář