Inselgruppe, die – skupina ostrovů, souostroví

Die gesamte Inselgruppe ist etwa 420 m lang und 300 m breit. – Celé souostroví je asi 420 m dlouhé a 300 m široké.

Von 1945 bis 1953 stand die Inselgruppe unter amerikanischer Besatzung. – Od roku 1945 do roku 1953 bylo souostroví pod americkou okupací.

komentář