Bastler, der

Die letzten Worte des Hardware-Bastlers: “Das Netzkabel lasse ich als Erdung dran…”

Poslední slova hardwarového bastlíře:
"Nechám napájecí kabel zapnutý jako uzemnění…"

komentář