Frontalzusammenstoß 

 Frontalzusammenstoß podst. der (-es, -stöße) čelní srážka

komentář