hemmen

“zpomalit”, “zbrzdit”
– “Die Felsen hemmen den Lauf des Flusses.” (Skály blokují tok řeky.)
– “Smog hemmt die Entwicklung der Lunge bei Kindern.” (Smog brzdí vývoj plic u dětí..)
 

komentář