garstig – ošklivý, protivný

= ein unschönes Aussehen habend

garstige Bemerkung – ošklivá poznámka
garstiger Blick – ošklivý pohled
garstige Haltung – protivný postoj
garstige Stimmung – nepříjemná nálada
garstige Worte – nepříjemná slova
garstige Kritik – ošklivá kritika
garstige Scherze – protivné žerty
garstige Art – ošklivý způsob chování

komentář