Betonung, die – zdůraznění, důraz

In Tschechisch liegt der Hauptakzent normalerweise auf der ersten Silbe eines Wortes, es sei denn, es handelt sich um ein Enklitikon, eine unbetonte Partikel, die an das Wort angehängt wird. Die Betonung auf der letzten Silbe ist relativ selten und tritt nur in bestimmten Wörtern und Formen auf. V češtině je hlavní přízvuk obvykle na první slabice slova, pokud se nejedná o enklitiku, nepřízvučnou částici připojenou ke slovu. Důraz na poslední slabice je poměrně vzácný a vyskytuje se pouze v určitých slovech a formách.

komentář