němčina

Loch, das (Löcher) – díra

schwarzes Loch – černá díra

I ve významu „vězení“: Sie können kein Katholik werden, nur um aus dem Loch zu kommen. – Nemůžete se stát katolíkem, jen abyste se dostal z lochu.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář