Gummiphrase – 

„Consultant“ – ein Anglizismus, der oft genug als Gummiphrase daherkommt.

“Konsultant” – anglicismus, který se často objevuje jako gumová fráze.

komentář