Zeitgeist, der

Doslova duch času. Je způsob myšlení a jednání charakteristický pro většinu lidí v určité době. Termín pochází od německého filologa Johanna Gottfrieda von Herdera.

 

der Zeitgeist
des Zeitgeists/des Zeitgeistes
dem Zeitgeist
den Zeitgeist

 

komentář