Genua – Janov

Republik Genua war eine der Seerepubliken, die schon im Hochmittelalter begannen, Überseebesitzungen zu erwerben.

Janovská republika byla jednou z námořních republik, které začaly získávat zámořské majetky již ve vrcholném středověku.

die Genueser Kolonien – janovské kolonie

 

komentář