erwerben

  • “Kenntnisse erwerben”, “Fähigkeiten erwerben”, což znamená “získat znalosti” nebo “získat dovednosti”, například “Ich habe während meines Studiums viele wichtige Fähigkeiten erworben” (Během mého studia jsem získal mnoho důležitých dovedností).

 

  • Ich erwarb ein neues Haus. (Získal jsem nový dům.)
  • Er erwarb sich eine gute Reputation. (Nabyl si dobré pověsti.)
  • Sie erwarben ihre Sprachkenntnisse im Ausland. (Získali své jazykové znalosti v zahraničí.)
  • Der Künstler erwarb sich weltweiten Ruhm. (Umělec získal světovou slávu.)
  • Die Firma erwarb eine Konkurrenzfirma. (Firma získala konkurenční společnost.)
  • Ich habe mir ein neues Auto erworben. (Získal jsem si nové auto.)

V některých kontextech může slovo “erwarb” také znamenat “koupit”, zejména když se jedná o nákup konkrétního produktu nebo majetku.

komentář