Schwellung, die – otok

Leichte Reaktionen sind bei den Impfungen normal. Dazu gehören Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen an der Einstichstelle. – Mírné reakce jsou u očkování normální. Patří mezi ně zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu. –

komentář