Rötung, die – zarudnutí, červenání

Das Baumharz enthält bestimmte Stoffe, welche Rötungen auf der Haut verursachen können. – Pryskyřice stromů obsahuje určité látky, které mohou způsobit zarudnutí kůže.

komentář