Sendung, die – televizní pořad; zásilka

také: die (Ein)Sendung, die Übersendung, die Versendung

Všechna tři slova “Sendung”, “Übersendung” a “Versendung” mají společné kořeny v němčině a znamenají v podstatě totéž – odeslání nebo poslání něčeho někam. Nicméně, někdy se používají v různých kontextech. Zde jsou některé příklady vět:

Sendung: “Sendung” se používá zejména v souvislosti s televizními nebo rozhlasovými programy. Například: “Ich habe gestern eine Sendung über die Geschichte der Architektur gesehen.” (Včera jsem viděl televizní pořad o historii architektury.)

Übersendung: “Übersendung” se používá v souvislosti s odesláním nebo doručením dokumentů nebo materiálů. Například: “Die Übersendung der Vertragsunterlagen erfolgt per E-Mail.” (Doručení smluvních podkladů proběhne e-mailem.)

Versendung: “Versendung” se používá obecněji, kdykoli se něco odesílá nebo posílá. Například: “Die Versendung des Pakets erfolgte gestern.” (Doručení balíku proběhlo včera.)

“Sendung” je specializovaný termín a obvykle se používá v souvislosti s vysíláním televizních nebo rozhlasových pořadů. “Übersendung” se používá většinou v souvislosti s odesláním oficiálních dokumentů, zatímco “Versendung” se používá pro obecnější význam doručení nebo poslání něčeho.

Fernsehprogramm: eine Sendung oder Serie, die im Fernsehen ausgestrahlt wird – televizní program: pořad nebo seriál, který je vysílán v televizi

die Einschreibesendung – doporučená zásilka
die Sendung auf der Post abholen – vyzvednout zásilku na poště

 

die Briefsendung – listovní zásilka

die Postsendung – poštovní zásilka

die Sendung mit Scheck bezahlen – uhradit zásilku šekem

der Bestimmungsort der Sendung – místo určení zásilky

eine Sendung zurückschicken – poslat zásilku zpět
eine Sendung Ware – zásilka zboží

komentář