atmen – dýchat

tief, schwer, mühsam atmen – dýchat zhluboka, těžce, pracně
durch den Mund, durch die Nase atmen – dýchat ústy, nosem
vor Angst kaum zu atmen wagen – ze strachu se sotva odvážit dýchat
der Verunglückte atmete noch – postižený ještě dýchal

 

 

 

 

komentář