Branche, die – branže, odvětví

Die Verdienstmöglichkeiten variieren in Deutschland stark nach der jeweiligen Branche."Možnosti výdělku v Německu se velmi liší v závislosti na odvětví."

https://www.google.com/search?q=hellenistischer%20Bildung

komentář