anmerken – poznamenat

zu diesem Punkt möchte ich Folgendes anmerken.- k tomuto bodu bych se rád vyjádřil k následujícímu.

Ich würde gerne eine Bemerkung zu diesem Thema machen. – Rád bych se k tomuto tématu vyjádřil

komentář