Löffel, der – lžíce, lžička

Bei einigen Magiern und Mentalisten verbiegt sich der Löffel oder schmilzt. – U některých kouzelníků a mentalistů se lžíce ohýbá nebo taje.

In deinem Tee kann der Löffel stehen. – Ve tvém čaji stojí lžička.

Der Löffel neben der Gabel ist schmutzig. – Ta lžíce vedle vidličky je špinavá.

komentář