Prager Rathausuhr –

Die Prager Rathausuhr, auch Aposteluhr oder Altstädter Astronomische Uhr, ist eine weltweit bekannte astronomische Uhr aus dem Jahr 1410, die sich in Prag an der Südmauer des Altstädter Rathauses befindet. Sie ist ein Meisterwerk gotischer Wissenschaft und Technik und ein wertvolles Kulturdenkmal.

Pražský orloj, známý také jako orloj nebo Staroměstský orloj je světoznámý orloj z roku 1410, který se nachází v Praze na jižní zdi Staroměstské radnice. Jde o mistrovské dílo gotické vědy a techniky a cennou kulturní památku.

komentář