Mappe, die

eine Mappe mit Rechnungen – “složka s fakturami”

 

2. obdélníková, plochá kapsa, zejména na spisy, sešity ap.

Ähnlich

1.

Hefter

Ordner

2.

Aktenmappe

[Akten]tasche

Kollegmappe

Schulmappe

najdeme výraz die Mappe v kompozitu die Bewerbungsmappe. Pokud by slovo die
Mappe stálo samostatně, je možné, že by bylo chybně přeloženo. Zde je ale význam
slova podtržen dvojím způsobem – kontextem a druhým výrazem ve složenině, který
napovídá, že se nejedná o mapu, ale o pracovní portfolio.

komentář