Zahnrad – ozubené kolo

Ein Zahnrad besteht aus einem kreisförmigen oder zylindrischen Körper, der an seinem Umfang mit Zähnen versehen ist. Zahnräder werden in vielen Bereichen der Technik eingesetzt, zum Beispiel in Getrieben, Uhren, Maschinen oder Fahrzeugen. Die Zähne greifen in die Zähne eines anderen Zahnrads ein und bilden so eine Verbindung, die eine Kraft oder eine Bewegung überträgt. Je mehr Zähne ein Zahnrad hat, desto langsamer dreht es sich im Vergleich zu dem anderen Zahnrad.

Ozubené kolo se skládá z kruhového nebo válcového tělesa se zuby na svém obvodu. Ozubená kola se používají v mnoha oblastech techniky, například v ozubených kolech, hodinkách, strojích nebo vozidlech. Zuby zabírají se zuby jiného ozubeného kola a tvoří spojení, které přenáší sílu nebo pohyb. Čím více zubů má ozubené kolo, tím pomaleji se točí ve srovnání s druhým ozubeným kolem.

Ein Zahnrad in einer komplexen sozialen Maschinerie. – Kolečko ve složitém sociálním stroji.

ZF Friedrichshafen AG je koncernem s celosvětovou působností a servisní sítí prakticky ve všech zemích světa. Základatelem firmy „ZF“ – německy „Zahnradfabrik“, což znamená v překladu: „továrna na ozubená kola“, byl v roce 1915 hrabě Zeppelin, slavný stavitel vzducholodí, který pro jejich vrtulový pohon potřeboval kuželové ozubené soukolí.

https://www.zf-pakra.cz/spolecnost-zf

komentář