vorgeben – předstírat; udávat

vorgeben (gibt vor), gab vor, vorgegeben (haben)

Vorgeben n, Vorgabe

Slovo “Vorgabe” a sloveso “vorgeben” jsou v němčině úzce spjaty a mají společný základ. “Vorgabe” znamená “předpis”, “norma”, “směrnice”, “standard” nebo “zadaná hodnota” a používá se zejména v oblasti regulace, například v právu, ekonomice nebo sportu.

Sloveso “vorgeben” znamená “předepsat”, “diktovat”, “určit” nebo “navést” a může být použito v různých kontextech. Například v oblasti sportu může znamenat “stanovit tempo”, v oblasti hudby “diktovat rychlost” nebo v oblasti politiky “navádět na určitý směr”.

Slovo “Vorgabe” vychází ze slovesa “vorgeben”, konkrétně z jeho příčestí minulého tvaru “vorgegeben”. Sloveso “vorgeben” má tedy významovou souvislost s jeho podstatným jménem “Vorgabe” a znamená, že se něco stanovuje, předepisuje nebo určuje.

  1. Wir mussten vorgeben, lesbisch zu sein. ― Museli jsme předstírat, že jsme lesbičky.
  2. US-Konzerne, die mit ihren Geschäftsmodellen die Regeln für alle anderen Unternehmen vorgeben. – Americké korporace, které svými obchodními modely nastavují pravidla pro všechny ostatní společnosti.

komentář